4 december 2020 |

Solel och batterier kan kompensera för svaga elnät

I onsdags gjorde kraftiga obalanser i elsystemet att det var effektbrist i södra Sverige. Precis som i somras var elnätet extremt hårt belastat.

I norra delen av landet fanns det mycket el men överföringskapaciteten från norr till söder är begränsad. I onsdags gick det, precis som i somras, så långt att det oljeeldade Karlshamnsverket tillfälligt fick sättas igång. I somras tvingades också Svenska Kraftnät till bilaterala avtal med andra kraftproducenter, däribland kärnkraft från Ringhals 1.

Nu visar en rapport att solelen denna sommar gav ett väsentligt bidrag till elproduktionen under de timmar elen var en bristvara i södra Sverige, och därmed som dyrast.

I elområde SE4 (södra Sverige) stod solen för hela 17 procent av elproduktionen de timmar då elpriset var som högst (mitt på dagen den 25 juni 2020). Riksrekordet för solen hittills i år var när den stod för 3,8 procent av elproduktionen i landet.

I kombination med batterier för några dygns lagring kan alltså solel hjälpa till och lösa utmaningen under ansträngda situationer framöver. Något som skulle gynna både ekonomi och miljö.

 

Klicka på länken nedan för att se pressmeddelandet:

Solel och batterier kan kompensera för svaga elnät

  • Inga träffar.