8 juni 2020 |

Solenergipriset 2020: Här är Sveriges bästa anläggningar

Nu kan vi avslöja årets pristagare av Solenergipriset. Det började delas ut 2004 och i år är det den 17:e gången i ordningen som nya aktörer utses.

Prisutdelningen leddes av Svensk Solenergis vd Anna Werner i samband med en digital prisceremoni.

Juryn bakom består av: Mikaela Lenz, Västfastigheter, Peter Kovacs, RISE, Liane Thuvander, Chalmers och Lars Andrén, Drivkraft.

2019 var ett otroligt år för solenergibranschen med en rekordökning marknadsmässigt och aktörer som fortsatte att vinna mark. Även om 2020 har varit ett speciellt år fortsätter vi att se hur branschen växer. Vi tycker att alla årets pristagare är mycket goda exempel på den positiva utvecklingen av solenergitillämpningar i Sverige”, säger Lisa Ossman, styrelseledamot på Svensk Solenergi och ansvarig för Solenergipriset.

Bland pristagarna går det att finna såväl en semesteranläggning som två stora fastighetsbolag, en stor bostadsrättsförening och en ambitiös lokalförvaltning.

 

Här är årets pristagare

– Årets anläggning går till Ramsviks Stugby & Camping (Apptek)
– Årets prestation går till Castellums projekt ”100 på sol”

Ramsviks Stugby & Camping står för besöksnäringens hittills största solcellsanläggning och Castellum har ett stort åtagande i att uppföra upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025.

Hedersomnämnanden Årets anläggning går till
– Akademiska Hus AB Studenthus – Campus Valla i Linköping (Solkompaniet)
– Brf Bosvedjan Sundsvalls solcellsanläggning (Enstar AB)

Hedersomnämnanden Årets prestation går till
– Lokalförvaltningen i Göteborgs stad, för uppställda mål och ramavtal.

 

Juryns motiveringar

Årets anläggning 2019:

Ramsviks Stugby & Camping i Bohuslän har stärkt sin hållbarhetsprofil genom att uppföra svensk besöksnärings hittills största solcellsanläggning. Med LED-belysning, effektvakter och duschkort finns också förhoppningen att solelutbytet kan matcha den årliga elanvändningen. Anläggningen har ett stort exponeringsvärde med sina många nationella och internationella gäster.

Kontakt: Torbjörn Backlund, vd  Ramsviks Stugby & Camping, tel. 0705-50 31 58. Emil Wiik Gundersen, AppTek, tel. 072-395 21 21

(se campingens egna filmklipp här)

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2019:
Akademiska Hus har länge varit drivande inom solcellsinstallationer i hela Sverige och det nya studenthuset på Campus Valla i Linköping är inget undantag.  Då huset, med en unik solcellsanläggning på taket, dessutom fått andra utmärkelser är det på sin plats att deras insatser nu uppmärksammas av Svensk Solenergi.

Kontakt: Liv Öberg, kommunikationsansvarig Akademiska Hus, tel. 070-390 75 05

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2019:
Bostadsområden uppförda på 60- och 70-talet har ofta stora plana tak, där det är lätt att installera solcellsanläggningar. Det har Brf Bosvedjan Sundsvall utnyttjat för att minska sitt inköp av fastighetsel. Totalt 51 hus med ett stort elbehov (FVP) och 20 elnätsabonnemang möjliggjorde en, för flerbostadshus, ovanligt stor (1.3 MW) och lönsam anläggning. Dessutom har anslutning av växelriktare till elnätet utförts via separata kapslade apparatskåp, för bättre drift och hög elsäkerhet. 

Kontakt: Dan Söderholm, ordförande Brf Bosvedjan, tel. 072-202 41 16

 

Årets prestation 2019:
Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.

Kontakt: Filip Elland, hållbarhetschef Castellum, tel. 070-320 63 26

 

Hedersomnämnande Årets prestation 2019:
Lokalförvaltningen har inom ramen för stadens hållbarhetsstrategi satt upp ett mål om att generera mer än 35 GWh solel 2030. En av utmaningarna för att nå målet är att kunna hantera ett stort antal projekt under de kommande åren, såväl på befintliga som nya fastigheter.  Därför har de upphandlat ett mindre antal entreprenörer på ramavtal för att göra löpande avrop på projekt. Ett beprövat sätt som nu används framgångsrikt för solcellsanläggningar, där projekten vanligtvis upphandlas ett i taget.

Kontakt: Lars Berndtsson, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, tel. 070-601 07 62

Mer om Solenergipriset finns här.

  • Inga träffar.