30 mars 2022 |

Stickpropp ej förenligt med standard

Ej tillåtet med stickproppsanslutna solceller i Sverige

Elsäkerhetsverket har slagit fast att det inte är förenligt med svensk standard att ansluta en produktionsenhet med hjälp av en stickpropp i befintligt eluttag för allmänbruk.

Nyhet från Elsäkerhetsverket
Solosol AB tvingas säljstoppa stickproppsanslutet solcellspaket
Solcellspaket med stickpropp får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att det finns risk att komma åt spänningsförande delar. Bristerna är så allvarliga att Solosol AB måste säljstoppa produkten.
Läs mer
S
  • Inga träffar.