7 november 2022 |

Stor solpark vann i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Skånes tidigare förbud mot den stora solcellsparken i Svedberga.

Mark- och miljödomstolen i Växjö meddelade 31 oktober sin dom i ärendet om en 128,5 MW solcellspark i Svedberga i Helsingborgs kommun och ger grönt ljus till parken.

Domstolen skriver i sin motivering att Länsstyrelsen inte har laglig rätt att neka parken tillstånd enbart med hänvisning till förlusten av brukningsvärd jordbruksmark.  Om parken byggs blir den 7 gånger större än den park som är störst i Sverige idag. Om domen överklagas kommer det ligga tre stora solparksmål för avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen. Domen kan överklagas fram till 20 november.

Du kan läsa en djupare analys av domen från medlemsföretaget Advokatfirman Lindahl här.

Mark- och miljödomstolens dom kan du läsa här:

  • Inga träffar.