9 oktober 2020 |

Stort intresse för solenergi bland svenskar – men många vågar inte ta steget

Osäkerhet kring hur man skaffar en egen solenergianläggning är ett hinder för många som egentligen vill delta i energiomställningen, enligt en Sifoundersökning som beställts av Svensk Solenergi.

Sifoundersökningen visar att 45 procent av alla svenskar anser sig ha ett eget ansvar för energiomställningen och ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning.

Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

– Det är tråkigt att folk tror att det är komplicerat att köpa solceller. Det krångliga solcellsstödet är borta för privatpersoner nu och regeringen har istället föreslagit ett nytt grönt avdrag från årsskiftet. Dessutom - redan nu kan man använda det vanliga rotavdraget för installation av solceller, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

 

Klicka på länken nedan för att se pressmeddelandet:

Stort intresse för solenergi bland svenskar – men många vågar inte ta steget

  • Inga träffar.