31 mars 2021 |

Strängnäs vinner Solcellstoppen 2021

Strängnäs vinner Solcellstoppen 2021 med landets högsta installerade soleffekt per capita, 500 watt. Fjolårets vinnare Sjöbo hamnar på andra plats i år med 456 watt per person. Genomsnittet för landet är 105 watt per person.

Solkraft fortsätter att öka i Sverige. Förra året ökade antalet nätanslutna anläggningar från 44 000 till 66 000. Det är en ökning på 50 procent. Installerad effekt är nu över 1 GW. Av dessa installerades två femtedelar, 400 MW, under 2020.

– En barriär är bruten, underbart att vi äntligen kan börja räkna svensk installerad effekt i gigawatt, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Den totala installerade effekten uppgick till 1,09 GW vid slutet av 2020 jämfört med 0,698 GW år 2019. Den installerade effekten producerar nu lika mycket el per år som en kommun av Lunds storlek använder årligen. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.

– Det är glädjande att de blanka fläckarna på kartan äntligen börjar fyllas igen. Det är en fördom att solceller bara fungerar vid ekvatorn. Vi har goda förutsättningar för solel även i Sverige, säger Anna Werner.

Priserna på solceller har minskat kraftigt det senaste decenniet och solkraft är världens snabbast växande kraftslag. Ändå ligger vi långt efter andra europeiska länder vad gäller utrullningen av stora solcellsparker.

– Sverige är ett av Europas största länder med en gigantisk outnyttjad potential för solceller. För att inte utvecklingen ska bromsas måste det bli lättare att få tillstånd att bygga solparker. Politiker på nationell nivå måste peka med hela handen så att länsstyrelserna rappar på sina tillståndsprocesser och beviljar byggandet av fler parker. Det gynnar den biologiska mångfalden eftersom vilda djur och växter kan sprida sig fritt mellan panelerna, säger Anna Werner.

Statistiken över nätanslutna solcellsanläggningar kom från Energimyndigheten i morse och har kompletterats med underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

 

Länk till Energimyndighetens statistik

 

Se statistiken här

  • Inga träffar.