3 april 2024 |

Svedberga­domen

PRESSMEDDELANDE 3 APRIL 2024

Ny dom pekar på behov av tydliga riktlinjer

Den stora solparken i Svedberga norr om Helsingborg får inte byggas. Mark- och miljööverdomstolen har i en dom anslutit till länsstyrelsens linje om förbud mot att anlägga en solpark på fastigheten.
Det innebär att det tidigare positiva utslaget i Mark- och miljödomstolen inte längre är giltigt.

– Det är alltid tråkigt när en solpark inte får byggas. Men det är positivt att domstolen slår fast att förnybar elproduktion utgör ett väsentligt samhällsintresse. Domstolen väger dock jordbruksintresset ännu tyngre här. Det ställer höga krav på den lokaliseringsutredning som projektutvecklaren gör vid anläggandet av parken, säger branschföreningen Svensk Solenergis vd, Anna Werner. Domstolen har en naiv föreställning om hur stor en lokaliseringsutredning måste vara. Att den skulle behöva omfatta hela elområdet är givetvis orimligt.

Domstolens resonemang kring att inhemsk elproduktion inte är viktigt eftersom vi exporterar 20 procent av den svenska elproduktionen tyder på djup okunskap om elsystemet. Just Skåne har erkänt stor effektbrist av el och behov av mer egen elproduktion. Kombinationen solkraft och batterier är extremt intressant just för Skåne.

Svensk Solenergi anser att lagstiftningen behöver ändras på det sätt som professor Hassler föreslog i sin utredning om klimatomställningen:  Utbyggnad, överföring, och lagring av el måste ses som ett överskuggande samhällsintresse och ges högre vikt än andra samhällsintressen. Med snabbt ökande elbehov är utbyggnad av solkraft en möjlighet som inte får stoppas upp av politisk och juridisk förlamning.

– Jordbruk är ett viktigt samhällsintresse och solkraft utgör i sig inget hot mot jordbrukssektorn. Tvärtom kan solkraften bli en kompletterande intäktskälla för många lantbrukare. Livsmedelssektorn skriker efter biligare el, säger Anna Werner.

Idag finns även solcellssystem som möjliggör fortsatt jordbruk parallellt med produktion av solel; agrivoltaics eller solsambruk. Sverige bör snarast bestämma hur mycket livsmedel en åker måste ge för att lantbrukaren samtidigt ska få producera lönsam el på den.

Svensk Solenergi skickar en direkt hälsning till regering och riksdag - agera!

Länk till domen.

Anna Werner, vd Svensk Solenergi
Telefon: 076-818 49 15
E-post: anna@svensksolenergi.se

Pressbilder

Behöver du ett lokalt case?
Svensk Solenergi förmedlar kontakt till projektutvecklare av solparker i ditt område. Kontakta Alex Jankell, 073-026 11 96.

  • Inga träffar.