20 april 2021 |

Svensk Solenergi Executive Summary

Branschföreningen Svensk Solenergi arbetar för att underlätta och utöka användningen av solenergi i Sverige.

Vår vision är att användningen av solenergi ska ha en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och att svenska företag ska vara bland de ledande i Europa.

För att användningen av solenergi ska öka behöver en rad hinder överkommas. Hindren varierar för olika aktörer och marknadssegment. Mest uppenbart är att hindren är olika för solvärme respektive solel, men även inom segmentet solel är hindren av avsevärt olika art.

Under de kommande åren kommer föreningen att fortsätta leverera medlemsnytta både inom befintliga verksamhetsområden, som påverkansarbete, och relativt nya verksamhetsområden, som certifiering och annat kvalitetsarbete.

 

Läs hela Executive Summary här

  • Inga träffar.