12 augusti, 2018 |

Synpunkter angående Energimyndighetens rapport

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter angående Energimyndighetens rapport: Ökad transparens i elcertifikatsystemet, ER2018:18.

Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) ställer sig positiv till Energimyndighetens förslag om att öka transparensen i elcertifikatsystemet genom utökad marknadsbevakning och tätare uppdatering av excel-listan med planerade projekt. SSE har tidigare hjälpt till att informera Energimyndigheten om planerade solcellsparker över 1 MW, och kan även fortsättningsvis vara behjälplig i detta avseende. Vidare anser SSE att det är bra att denna lista lyfts fram på Energimyndighetens hemsida.

 

Läs alla våra synpunkter här

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021