12 augusti 2018 |

Synpunkter angående Energimyndighetens rapport

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter angående Energimyndighetens rapport: Ökad transparens i elcertifikatsystemet, ER2018:18.

Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) ställer sig positiv till Energimyndighetens förslag om att öka transparensen i elcertifikatsystemet genom utökad marknadsbevakning och tätare uppdatering av excel-listan med planerade projekt. SSE har tidigare hjälpt till att informera Energimyndigheten om planerade solcellsparker över 1 MW, och kan även fortsättningsvis vara behjälplig i detta avseende. Vidare anser SSE att det är bra att denna lista lyfts fram på Energimyndighetens hemsida.

 

Läs alla våra synpunkter här

  • Inga träffar.