7 februari 2023 |

Tidningen Svensk Solenergi Nr.1 (2023)

Välkommen till ett nytt nummer av Tidningen Svensk Solenergi, nr 1 2023. Utvecklingen för solel är närmast explosionsartad. Enligt statistiken (SCB) slås rekord efter rekord för svensk nätansluten solkraft. I september 2022 var produktionen 200 gigawattimmar (GWh). Samma månad året innan var den 110 GWh.

Konsultbolaget Sweco visar i en rapport att utbyggnaden av ytterligare 12 TWh solkraft kan dämpa elpriset rejält. En jämförelse görs mellan åtta olika scenarier. Den visar att mer solkraft minskar elpriset ungefär lika mycket som mer kärnkraft, mer havsbaserad vindkraft eller maxad kraftvärme. Så varför stoppa utbyggnaden av förnybar energi nu?

Solenergibranschen har vuxit snabbt och är i dag en internationell industri. Med det följer allt som vanligtvis krävs vid framväxandet av nya industrigrenar: nya regelverk, kompetensförsörjning och standardisering. Om det skriver vi en hel del i det här numret av tidningen. Plocka upp den på en mässa och läs mer!

Prenumerera gratis på tidningen –>

 

Bild: Bengt Stridh, Mälardalens universitet

  • Inga träffar.