Tidningen Svensk Solenergi Nr.1 (2024)

Välkommen till ett nytt nummer av Tidningen Svensk Solenergi, nr 1 2024.

I detta nummer kan du bland annat läsa om Sveriges största solcellspark som kombineras med jordbruk, så kallat solsambruk. Parken kommer att byggas i Hova i Västra Götaland.

Visste du att en elbil kan användas till annat än att köra med? Med tekniken Vehicle to grid, V2G, kan den fungera som ett flexibelt energilager som lagrar överskottsel från sol- eller vindkraft. Genom att ladda bilen när det finns mycket el och återföra elen då den behövs kan tekniken även balansera belastningen i elnätet.

I tidningen finns även experttips på hur du bäst tar hand om din solcellsanläggning, samt fem tips på vad du ska tänka på innan du investerar i en solcellsanläggning.

Detta, och mycket mer, finns att läsa om i tidningen som du kan prenumerera på eller plocka upp på en solenergimässa nära dig.

Prenumerera gratis på tidningen –>

Bild: Over Easy Solar 

  • Inga träffar.