17 juni 2021 |

Världens (just nu) största solpark

Trots att det har börjat rullas ut solcellsparker i Sverige kan dessa inte jämföras storleksmässigt med de världsledande solcellsparkerna.

Världens största solcellspark, Bhadla Solar Park, i Rajasthan, Indien, är 112 gånger så stor som Sveriges största solcellspark, Strängnäs solcellspark.

Bhadla Solar Park har en installerad effekt på 2 245 MW och sträcker sig över 4 500 hektar. Den årliga produktionen uppgår till 158 GWh. Solparken började konstrueras 2016 och färdigställdes 2020.

Det stigande intresset för solenergi innebär att det bara är en tidsfråga innan Bhadla Solar Park förlorar sin plats som världsetta. I Northern Territory, Australien, till exempel, planeras en solcellspark som ska täcka 12 000 hektar mark och ha en installerad effekt på 10 GW, det vill säga 4–5 gånger så stor som Bhadla Solar Park och mer än 800 gånger så stor som HSBs park i Strängnäs. Parken förväntas stå klar 2026.

  • Inga träffar.