14 april 2021 |

Västra Götaland visar vägen för klimatet

I Västra Götalands senaste klimatsatsning spelar solenergi en viktig roll. Totalt uppger 40 av 49 kommuner i regionen att de ska uppfylla löftet om att producera egen solel under 2021.

Västra Götaland har etablerat sig som en ambitiös region när det kommer till klimatinvesteringar. Regionen har toppat listan över antalet installerade solcellsanläggningar i landet fem år i rad. Enbart under 2020 installerades 3 945 nya solcellsanläggningar i regionen, enligt Energimyndighetens färska siffror.

- Västra Götaland visar att de inte vill slå av på takten i klimatomställningen. Regionen ökar snarare tempot och sätter press på övriga regioner. Det är såklart extra positivt att så många av kommunerna har valt att installera egna solceller. Kommunalägda företag har möjlighet att spela en viktig roll i energiomställningen genom att de kan utnyttja både tak på sina egna byggnader och outnyttjad kommunal mark till solcellsinstallationer, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Fossiloberoende region 2030

Kommunernas klimatlöften utgör en del i "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". Det är Västra Götalands satsning på att bli en fossiloberoende region 2030. Samtliga av regionens 49 kommuner står bakom de gemensamma klimatmålen och 48 av 49 kommuner har antagit att genomföra minst ett klimatlöfte under 2021. Sammanlagt antogs 326 klimatlöften av de politiska ledningarna ute i kommunerna.

Klimatlöftena finns specificerade i 20 konkreta i 20 konkreta åtgärder, där kommunerna har angett tre olika nivåer: ”Detta gör vi redan”, ”Detta gör vi under 2021” och ”Detta kan vi inte göra under 2021”.

  • Inga träffar.