11 maj 2021 |

Vi söker en Moodle-expert för kortare uppdrag med start omgående

Vi söker en Moodle-expert som kan ge oss en crash course i hur programmet fungerar. Personen ska också kunna driva- och hålla i en testomgång av ett certifieringsprov för att säkerställa att vi har valt rätt godkännandenivå.

Vi är en branschförening som har en färdig ”kurs” i Moodle vilken består av ett certifieringsprov. Provet är gjort för våra medlemsföretags solcellsmontörer och består av en frågebank med 200 frågor.

Varje fråga har tre svarsalternativ. Ibland är bara ett alternativ rätt, ibland 2, ibland 3. Allt detta är redan klart i Moodle. Vi har även betygsskala inlagd i Moodle som utgår från antal procent rätt på provet: A-F. Vi behöver dock bara nivåerna ”Godkänt” och ”Väl godkänt”.

Vi vill nu få ökad förståelse för Moodle (detta eftersom vi inte har någon Moodle-kompetens kvar på föreningen). Därför letar vi efter en person som kan ge oss en crash course i hur Moodle fungerar för administratörer, samt guidning i olika administratörsnivåer.

Personen som gör uppdraget ska också hålla i en testomgång av provet för att säkerställa att vi valt rätt nivå för ”Godkänt” och ”Väl godkänt”. Vi vill därefter dels lära oss att hålla provet direkt från kansliet, dels kunna ge behörighet till utbildande medlemsföretag så att de kan hålla i provet åt oss för sina studenter (för att minska vår egen administration). I båda fallen vill vi kunna betygsätta svaren så att vi vet om personen ska få föreningens OK-stämpel eller inte.

Provtiden är nu inställd på 60 minuter men vi vet inte hur många av de 200 frågorna som man får. Frågorna ska slumpas ut så att alla får olika frågor. Även svarsalternativens ordning ska slumpas. Just testprovet ska hållas en specifik tid en särskild dag som annonseras snarast till medlemsföretagen. Även idéer kring andra sätt att minimera möjlighet till fusk i Moodle mottages tacksamt.

Vem söker vi?

Vi gissar att du är en driven och operativt lagd person och därmed klarar detta på 1-2 veckor heltid. Det handlar om att knuffa oss över tröskeln så att vi själva sedan kan hålla i proven och administrera Moodle vad gäller exempelvis provresultat och behörigheter.

Låter detta som något du kan? Skicka i så fall din ansökan/ditt anbud via e-post till Anna Werner, VD Svensk Solenergi, anna.werner@svensksolenergi.se. Vid frågor, ring gärna vardagar före kl.8:00 på 076–8184915.

Berätta också gärna lite om dig själv i din ansökan/ditt anbud; din bakgrund och erfarenhet av Moodle-administration. Ange gärna ersättningsanspråk.

  • Inga träffar.