13 september 2019 |

Ytterligare 500 miljoner till solcellsstöd under 2019

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att skjuta till ytterligare 500 miljoner under 2019 till investeringsstödet för solceller. Samtidigt föreslår regeringen i budgetpropositionen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att medlen till investeringsstödet för solceller ökas med 300 miljoner kronor. Totalt finns då 835 miljoner kronor för satsningen på solceller och energilagring. Regeringen föreslår även i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med ytterligare 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019.

Läs hela artikeln på regeringen.se

 

Regeringen har lyssnat

Budgetförslaget ligger i linje med de rekommendationer vi i Svensk Solenergi har föreslagit i våra samtal med regeringen:

2019: Nu gällande 20 procent stöd för privatpersoner och företag. Medel om minst 1,2 miljarder behöver anslås i höstbudgeten för att täcka förväntade inkomna ansökningar till och med dec 2019.
2020: Solcellsstödet sänks till 15 procent för privatpersoner och företag from 1 januari 2020. Ytterligare uppskattningsvis 1,2 miljarder behövs anslås i budget för att täcka ansökningar som förväntas kommer in under 2020. Alltså sammanlagt 2,4 miljarder 2019 och 2020.
2021: Energi-ROT för privatpersoner införs, vilket motsvarar en stödnivå på 15 procent. En ny förordning för solcellsstödet till företag införs som gäller fram till sista december 2022. Stödnivån för dessa sätts till 10 procent.
2022: Energi-ROT för privatpersoner. Stödnivån för företag i den nya förordningen är kvar på 10 procent.
2023: Energi-ROT för privatpersoner. Inget stöd för företag.

Vår skrivelse till regeringen: Det stora antalet ansökningar för solcellsstöd måste hanteras och en plan för utfasning av stödet tas fram – pdf juni 2019
  • Inga träffar.