21 februari 2022 |

Behov av utbildning

I en växande och relativt ny bransch ser Svensk Solenergi ett stort behov av utbildad arbetskraft. Den vanligaste yrkesrollen som efterfrågas är montörer, projektörer och alla andra personer med kunskap och behörighet inom el. Branschen växer med omkring 60 % per år och det är redan stor brist på arbetskraft för både enkla och mer avancerade arbetsuppgifter. Vi bedömer att branschen idag uppgår till cirka 5 000 heltidstjänster och att detta antal skulle kunna dubbleras inom kort givet nuvarande efterfrågan. Den överlägset vanligaste yrkesrollen är solcellsmontör.

Svensk Solenergis vision är att alla solcellsmontörer i Sverige är certifierade hos oss. Detta för att vara säkra på att installationerna genomförs med hög kvalitet i arbete, arbetsmiljö och säkerhet.

Många hör av sig till kansliet för att höra om just deras tilltänkta eller befintliga utbildning utgör en god grund för certifieringsprovet för solcellsmontörer. Innehållet i provet utgår till stor del från SIS-handboken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak, SIS HB 537, 2021 och källor som den hänvisar till, exempelvis SEK Handbok 457 Solceller.

Här är de delar som en kursplan minst ska innehålla för att vara en god förberedelse för certifieringen:
· Arbetsmiljö och säkerhet
· Produktkunskap och DC-projektering
· Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap
· Elinstallationslagar och -regler
· Övrigt: egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem

Detta står förklarat på certifieringens hemsida. Utbildningsföretag behöver därför inte be föreningen godkänna huruvida utbildningar uppfyller Svensk Solenergis krav, utan ingår dessa ämnen i kursplanen är det en god grund för certifieringen och ni kan då köpa årsabonnemang för SEK 20.000 kronor och certifiera montörer för 2.000 kronor per certifikat.

Hör av dig till Ludvig vid ytterligare frågor.

  • Inga träffar.