18 september 2023 | ,

Förändringar i föreningens styrelse

Svensk Solenergis ordförande Johan Öhnell samt ledamot Tove Andersson har valt att kliva av sina respektive styrelseuppdrag. Styrelsen förstärks tillfälligt av suppleanter Sofia Helge, RES Renewable Norden, och Emil Larsson, Sesol.

Styrelsen tackar de avgående ledamöterna för deras insatser och inte minst Johan för hans arbete med att utveckla föreningen under en tid av snabb tillväxt. Han har genom sitt stora engagemang för solenergi och långa tid i styrelsen betytt mycket för den positiva utveckling av branschen som vi sett de senaste åren.

Styrelse och kansli ser fram emot att med fortsatt energi skapa opinion och påverka beslutsfattare och att med gemensamma krafter fortsätta att positivt utveckla solenergin i Sverige.

  • Inga träffar.