31 december 2019 |

Mikroproducenter och ursprungsgarantier

Energimyndigheten föreslår i en utredning att mikroproducenter av förnybar el inte längre ska kunna erhålla ursprungsgarantier på sin elproduktion.

Ursprungsgarantierna är ett billigt system för att gynna förnybar el. Enda kostnaden för staten är administrationen. Därför borde systemet effektiviseras istället för avvecklas.

Ursprungsgarantier är ett sätt att märka el med hur den har producerats (vind, sol, vatten, etc) och var den producerats (ursprungsland, exempelvis Sverige).

En avveckling av systemet med ursprungsgarantier på mikroproducerad el skulle göra att småhusägarnas överskottsel inte går att skilja från annan el.

– Detta är ett märkligt förslag från myndigheten. Inom alla andra områden i samhället går vi mot ökad ursprungsmärkning och här vet vi att många elanvändare är villiga att betala mer för solelen. Låt dem då göra det, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Läs  vårt remissvar angående Energimyndighetens delrapportering av uppdrag om utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet.

  • Inga träffar.