31 mars, 2022 |

Rekordmånga solcellsanläggningar installerade i Sverige 2021

Idag kom statistiken från Energimyndigheten över antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Under 2021 installerades rekordmånga 26 541 anläggningar med en total installerad effekt på 503,4 MW. Enligt Energimyndigheten finns det nu 92 360 nätanslutna solcellsanläggningar i landet.

Svensk Solenergis prognos var att antalet nätanslutna solcellsanläggningar skulle ha ökat  till cirka 100 000 under 2021. Prognosen baserades på antalet föranmälningar till elnätsföretagen. Att alla föranmälningar inte har realiserats i nya anläggningar under året kan förklaras av längre leveranstider, brist på komponenter samt svårigheter att hitta rätt utbildad arbetskraft.

Statistiken visar hur antalet stora anläggningar ökar och därmed även deras andel av installerad effekt solkraft i Sverige. Installerad effekt från de 60 största anläggningarna, som har en installerad effekt över 1 MW vardera, utgör nu åtta procent av den totala installerad effekten solkraft i Sverige. De 80 207 minsta anläggningarna, som har under 20 kW i installerad effekt vardera, står tillsammans för 50 procent av den totala installerade effekten.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021