14 mars 2022 |

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Svensk Solenergi medverkar i projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer (SVAR) som syftar till att skapa större hänsyn och samexistens mellan solel och olika bevarandevärden i bebyggelsen. Projektet undersöker olika förutsättningar och begränsningar för solel i miljöer som är skyddade av exempelvis kulturvärden eller områdesbestämmelser, och menar till att skapa en stärkt samverkan mellan olika aktörer såsom solcellsleverantörer, bygglovshandläggare och antikvarier.

Projektet drivs av energikontoret på Region Örebro län och finansieras av Energimyndighetens program för lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion. Inom projektet genomförs kunskapshöjande insatser mot olika målgrupper, kontinuerliga nätverksträffar samt framtagandet av två handböcker för estetiskt anpassade solelsinstallationer.

– Med projektet vill vi att aktörer inom branschen ska få större möjligheter att samverka och samtala för att på så sätt kunna främja fler estetiskt anpassade solcellslösningar, säger Felicia Elmström, projektledare för SVAR.

Bild: Region Örebro län/Getty Images

  • Inga träffar.