18 februari 2022 |

Solenergipriset 2022 avgjort

VillaZero utsågs till Årets anläggning 2022 (Gruppsol). Solcellsanläggningen var ett integrerat solcellstak Smart Solar Roof, utvecklat av Gruppsol AB. Årets prestation 2022 gick till Agrivoltaic team (Mälardalens Universitet).

Fyra hedersomnämnanden delades ut: House of Choice, Solelskolan, Johan Ehrenberg och Friskväderstorget.

Sedan 2004 har branschföreningen Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. 23 solcellsanläggningar gjorde i år upp om Årets anläggning, medan 21 kandidater gjorde upp om Årets prestation. Bland de nominerade fanns solparker, fabrikstak- och villaanläggningar, bostadsrättsföreningar och eldsjälar i branschen.

– Vinterns elkris påminde oss om att Sverige behöver all fossilfri el vi kan producera. Då har vi inte råd att avstå från solenergin. I dag kommer bara 1% av vår el från sol, men den skulle kunna bidra med så mycket mer. Det var trevligt att möta årets pristagare, som brutit ny mark och skapat nya möjligheter med svensk solenergi. De driver grön omställning på riktigt, i en tid när alltför många bara pratar om den, säger Anna Kinberg Batra, ordförande för Svensk Solenergi

Årets anläggning 2022 – som uppförts eller tagits i drift under 2021
Utmärkelsen ges till den solenergianläggning som kan uppmärksammas som något att inspireras av. Priset delas ut till anläggningsägaren. Juryn bedömer anläggningarna utifrån såväl ekonomi som tekniskt utförande. Utmärkelsen riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar.

Årets prestation 2022 – som utförts eller uppmärksammats under 2021
Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi under 2021 och ges till en person, en grupp personer eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl kunskapsförmedling och forskningsresultat, som utifrån annat med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

Juryn som utser vilka som blir pristagare består av Mikaela Lenz, Västfastigheter, Michiel van Noord, RISE, Liane Thuvander, Chalmers och Lars Andrén, Drivkraft. Det har varit mer än dubbelt så många nomineringar i år jämfört med i fjol.

Mer information
Se alla nominerade bidrag
Se alla tidigare pristagare
Se filmen om de nominerade bidragen

Pressbilder: www.svensksolenergi.se/press

Presskontakt: Anna Werner, vd Svensk Solenergi, 076-818 49 15

  • Inga träffar.