16 april 2024 |

Svensk Solenergis nya ordförande

Per Klingbjer ny ordförande

Per Klingbjer har lång erfarenhet av styrelsearbete i ledande funktioner i så väl kommersiella som ideella organisationer. Han har arbetat med politisk påverkan under många år och har god förståelse för medlemsorganisationer.

På branschföreningen Svensk Solenergi avser han att hjälpa till med många förändringar eftersom Sverige behöver mer solkraft.

– Vi måste få bort den märkliga energiskatten på egenanvänd el från stora anläggningar. Tillståndsprocesserna för storskalig solkraft måste förtydligas och förenklas. Småhusägarna måste också få höra att alla hembatterier berättigar till grönt avdrag, säger Per Klingbjer.

Han har tidigare varit styrelseordförande för Svenskt Friluftsliv och styrelseledamot i första AP-fonden.

– Det är viktigt att vi får en energipolitik som möjliggör utnyttjandet av den stora potential som solenergin har.

Under Svensk Solenergis årsmöte den 10 april valde stämman Per Klingbjer till ny ordförande för föreningen.

Övriga styrelseledamöter hittar du här.

Kontaktuppgifter till Per Klingbjer:

ordforande@svensksolenergi.se

070–644 25 77

  • Inga träffar.